Фотографије штампарије

Четворобојна Heidelberg SPEED MASTER  машина и професионална пратећа опрема, омогућује нам, да у веома кратком року, врло квалитетно испоручујемо веће количине штампаног материјала.

Collator је једна у низу веома битних машина која у једном пролазу сакупи, кламерује (повеже), савије и обсече 16 табака, односно 64 стране каталога односно брошуре. Веома значајно убрзава завршну фазу у доради готовог производа.

Фотографије су власништво штампарије МП Штампа и не могу се користити без дозволе власника у друге сврхе.