Фотографије штампаног материјала

Штампани материјал

Штампамо : каталоге , брошуре, монографије ,календаре, кесе, етикете, декларације, флајере као и многе друге производе у офсет техници.

Имамо велико искуство у штампању репродукција уметничких дела као и у изради вредносне хартије (чекова, ваучера,бонова, улазница).

Фотографије су власништво штампарије МП Штампа и не могу се користити без дозволе власника у друге сврхе.