КВАЛИТЕТ високе категорије

УСЛУГЕ
од дизајна до испоруке

Услуге штампе промо материјала, репродукција уметничких дела, рекламне кесе, етикете...

Штампарија МП штампа

ФЛЕКСИБИЛНОСТ

Kратак рок испоруке нарученог производа. Гаранција испоруке у договореном року!

ПРОДУКТИВНОСТ

Четворобојни Heidelberg SpеedMaster обезбеђује виши ниво квалитета штампе!

КВАЛИТЕТ

Искуство у штампању репродукција уметничких дела,
у изради вредносне хартије...

ШТАМПАМО

и дизајнирамо:

  • БРОШУРЕ
  • МОНОГРАФИЈЕ
  • КАЛЕНДАРЕ
  • КАТАЛОГЕ
  • КЕСЕ
  • ЕТИКЕТЕ, ДЕКЛАРАЦИЈЕ . . .

САРАЂУЈЕМО СА:

Metalac – Home (део корпорације Металац-металургија), Agrimatco (интернационална агро компанија), Savacoop доо, Agroglobе (део корпорације МК –group), IBS (Институт за безбедност и сигурност), Институт Винча, Институт за ратарство и повртарство Нови Сад, TAPE & GO, ATTOS, РЕАЛ С доо, Универзитет EDUKONS  и други.

РЕФЕРЕНЦЕ / КЛИЈЕНТИ

МП ШТАМПА ће подржати Ваше идеје практичном применом.

ОСЛУШНИ ДА БИ ВИДЕО РАЗЛИКУ

Наша предност у односу на друге штампарије је прилагодљивост Вашим потребама, квалитет високе категорије, оптимална цена и услови плаћања.

MP Stamparija
MP Stampa after
Штампарија Нови Сад - МП Штампа - Традиција и искуство дуже од 35 година !

Како смо почели?

Наши почеци у графичкој индустрији датирају из сада већ давне 1985 године...